I try to write this page in English with Google translator. Click the English version and see the result. Note that the English page is under construction and therefore not finished yet. I need to read the proofs of the page.

To lækker sild
Fra den 1. juni 2002 skal alle ejere af speedbåde have et speedbådskørekort. Hvad er definitionen på en speedbåd?

Myndighederne definere en speedbåd således: "Hvis 'Motortallet' i KW er større end 'Bådtallet' er båden at betragte som en speedbåd". Omregning fra HK til KW er efter flg. formel HK * 0,7353. En 40 HK motor yder = (40 * 0,7353) = 29,412 KW. 'Bådtallet' er bådens længde i meter i anden potens plus en konstant på 3. En 5 meter båd giver således (5*5)+3 = 28. 'Motortallet' 29,412 er større end 'Bådtallet' 28, så båden er altså en speedbåd. Du kan selv afprøve din båd ved at indsætte dine egne tal. Husk lige at bruge decimal punktum i skemaet (eks. 5.25 meter båd og 3.5 HK motor).

Omregning mellem fod og meter   Fod Meter

Tast værdien ind i cellen, som du ønsker at omregne, og klik så på Fod eller Meter radio knop

Er lig med:

Bådens længde [meter]
Bådens motorkraft [HK]
'Bådtal'
'Motortal' KW
Speedbådskørekort?

Som du kan se, er speedbådskørekort ikke bestemt af sejlehastigheden, men udelukkende af ovenstående beregning. De, som har et duelighedsbevis i sejlads, er dækket ind, idet duelighedsbeviset også gælder som speedbådskørekort, når man er fyldt 16 år.

Uden speedbådskørekort sejler man ind i store problemer, hvis uheldet er ude. Kæmpe bøde, ingen forsikring og måske heller ingen bådplads. Tilmeld dig Marineskolens kurser for erhvervelse af speedbådskørekort. De afholdes mange steder i lystbådehavnene rundt om i landet.

Følgende bøger bruges i undervisningen

Duelighedsbogen af Iver C. Weilbach og Co, A/S, ISBN 87-7790-161-4
Symboler, Forkortelser og begreber i Danske søkort af Miljøministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen, ISBN 87-7866-399-7
Afmærkning af Danske farvande 7. udgave 2005, ISBN 87-87615-27-4

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  

one.com
one.com