Jeg en lystfisker i Skandinavien
Home
Beregning af skatteværdi for en firma feriebolig

Efter ligningsloven § 16, stk. 5, sættes værdien af en sommerbolig pr. uge til en procentdel af sommerboligens værdi. En ansat, der af arbejdsgiveren får stillet en sommerbolig til rådighed i ugerne 22-34, beskattes af et beløb svarende til 1/2 procent pr. uge [0.005] af ejendomsværdien for sommerboligen. For årets øvrige uger udgør procentsatsen 1/4 pct. pr. uge [0.0025]. For sommerboliger i udlandet, ansættes ejendomsværdien efter skøn over boligens værdi ved årets begyndelse. Det er en betingelse for beskatning efter ligningsloven § 16, stk. 5, at sommerhuset stilles til rådighed af den ansattes arbejdsgiver.

Indtast værdierne i de 4 øverste felter. Brug decimal punktum og indsæt skatteværdi og trækprocent i decimaltal. Eksempel: Hvis din trækprocent er 50% indsættes 0.5. Din totale husleje bliver Leje + Skat. Hvis du vil "lege" mere med tal og andre valutaer, så skal du se mit excel regneark: Feriebolig Skatteberegning.

Ejendomsværdien DKK
Skatteværdi procent
Leje betalt af dig
Trækprocent din

Skat i DKK
Kommentar til huslejen

Tilbage til siden, hvor du kom fra.  


one.com
one.com